Честит празник, Кабакчиевци !

Днес Театър „Любомир Кабакчиев“ навърши 20 години.С Решение № 6  от 15.04.1998 г. на Общото събрание на НЧ “Искра-1860” по предложение на Председателя на читалището Васил Самарски е създаден  професионален театър „Любомир Кабакчиев“ , като естествен продължител на театралните традиции на читалище „Искра“ и община Казанлък и е официално открит на 20.10.1998 г. Кмет на Казанлък по това време е Иван Гороломов, а председател на Общинския съвет е Румяна Друмева. На същата дата Театърът за първи път е вписан като професионален с №ОДТ-0178 в регистъра на извършващите професионална театрална дейност, институции, в Националния център за театър към Министерството на културата.  Негов първи директор става Васил Самарски – 1998 – 2005 г.

Театър “Любомир Кабакчиев” функционира като Общински културен институт от 1 януари 2001 година. Театър “Любомир Кабакчиев” е репертоарен, професионален, общински културен институт, нетърговски, с идеална цел. Театърът успя да намери свое място в театралното пространство като един колкото нов, толкова и стар и в същото време интересен, атрактивен и обичан от Театър.

Щатни режисьори на Театъра са били Венцислав Асенов, Тодор Боянов, Съби Събев, Боян Славов, Гаро Ашикян, Боян Иванов, Гергана Тодева, Росица Обрешкова, Надежда Асенова, Мила Великова и др.

Дълги години щатен сценограф-художник, изградил собственият уникален сценичен образ на казанлъшкия театър, е Кънчо Касабов.

През годините в театъра са работили Стефка Едрева, Мариана Вълкова, Мария Стоянова, Георги Антов, Антон Антов, Атанас Чопов ,Стефан Марков, Мара Бонева, Петя Янкова, Галин Гущеров, Олена Шидерова, Мария Григорова, Анимари Димитрова, Георги Гацов, Христо Узунов, Мария Енева, Стефка Пенева, Димитър Гавраилов, Петър Янкулов, Георги Гарчов, Христо Софев, Наталия Дукова, Силвия Драгиева, Светла Бургазова, Неделчо Неделчев, Костадин Попов, Калин Иванов, Асен Таков, Ани Коларова, Жулиета Колева, Тюркян Юмер, Ирена Дунавска, Деан Донков, Георги Тошев, Койна Русева, Снежина Петрова  и много други.

За кратко време театърът се утвърждава на национално и международно ниво.  Освен като участник в основаването, Атанас Чопов става вторият директор на Театъра (2005 – 2012 г.) и продължава мисията по неговото утвърждаване.

Сериозен принос в развитието на Театъра има и Веска Кирилова като дългогодишен зам.-директор.

Първият творчески консултант на театъра е Мирослава Кортенска, а от 2000 година до 2012 година творчески консултант е Красимира Филипова.

В момента директор на театъра е Димитър Кабаков от 2016 г.

presstv.bg

20.10.2018