АБРО отбелязва своята 20-годишнина

Тази година  АБРО - Асоциацията на българските радио- и Телевизионни оператори, навлиза в своето трето десетилие.


Официалното събитие по повод юбилея на АБРО събра на едно място представителите на всички радио- и телевизионни оператори в България, членове на регулаторните органи – Съвет за електронни медии, Комисията за регулиране на съобщенията, Държавна агенция за закрила на детето; заместник министъра на културата и други представители на Министерството на културата; Комисията по културата и медиите, Комисията по правни въпроси на Народното събрание, БНТ, представители на организациите за колективно управление на права, Фондация Национален съвет за журналистическа етика, Българска асоциация на комуникационните агенции /БАККА/ и Българска асоциация на кабелните и комуникационни оператори (БАККО).


Сред присъстващите бяха Силва Зурлева,  „Нова Броудкастинг Груп", член на Управителния съвет на АБРО,  Господин Йовчев, „БТВ Медия Груп“ член на Управителния съвет на АБРО,  Васил Самарски, радио „Вис Виталис“,  член на Управителния съвет на АБРО,  Николай Янчовичин, Communicorp Group, Гергана Данова, BSS Media Group  и други представители на членове на АБРО.


„Уважаеми колеги и приятели, през тези 20 години заедно успяваме да подобрим законовата рамка за упражняване на частна радио- и телевизионна дейност в България. Заедно, съхраняваме целостта на АБРО и преминаваме през новите технологични предизвикателства. Въвеждането на най-добрите практики в индустрията е факт благодарение на добрия тон между нас. Да си пожелаем да го съхраним, за да преминем и през най-голямото предизвикателство пред медийния сектор у нас – установяване точния брой на абонатите на кабелните оператори в България.“ – сподели  г-жа Силва Зурлева.


Господин Йовчев допълни: „Това, че днес отбелязваме 20 години, откакто частните електронни медии работят заедно за подобряване на медийната среда, означава, че изпълняваме отлично своята мисия – да бъдем полезни и да създаваме критерии у нашите зрители и слушатели за потребление на медийно съдържание. Успяваме да се изправим срещу феномена на фалшивите новини, пиратството на програми и програмни продукти, когато обществото ни стои пред нови явления като прояви на насилие сред нашите деца, войната по пътищата, тежките престъпления. Сега, ролята на медиите като непреодолим фактор в обществените отношения се явява ключова, а отговорността ни към хората е по-голяма от всякога. Прекрасно е, че реализираме всичко това заедно, в условията на ефективна конкуренция помежду си. Пожелавам на всички членове на АБРО още по-силна конкуренция, защото тя помага на всички нас да бъдем по-добри, в това което правим! Пожелавам и повече успехи в утвърждаването на жизненоважната роля на медиите за това да правим света около нас по –добър със силата на истината!"


През годините АБРО работи за развитието на саморегулацията и ко-регулацията. Последният пример е подписаното през декември 2017 г. споразумение между Съвета за електронни медии (СЕМ), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и АБРО, с което се приемат промени в Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на развитието на децата. Новите Критерии отразяват промените в медийната среда и развитието на подрастващите в условията на дигиталното общество.

18 януари 2018