БСП прати бюджета на община Братя Даскалови в съда

Общинските съветници не приемат хаоса, в който е обсъждан и гласуван финансовия план на общината

Жалба в Административния съд в Стара Загора против решението за бюджета на община Братя Даскалови, внесоха четирима общински съветници и двама кметове от БСП и Местната коалиция „Заедно за община Братя Даскалови”. Финансовият план бе в дневния ред на две заседания на местния парламент.

„На 30-ти януари бяха направени предложения за ремонт на улици и мост, финансиране на спортен клуб, зала и ограда, те  не бяха подложени на гласуване. По този начин се процедира и на 9-ти февруари, когато предложихме правомощията на кмета на общината да бъдат изпълнявани след решение на местния парламент. Същевременно приетият с мнозинство ремонт на кметството в с. Плодовитово не е отразен в бюджета.”, това заявиха общинските съветници от БСП.

Местните старейшини не приемат хаоса, в който е обсъждан и гласуван финансовия план на общината. Материали за извънредното заседание на 9-ти февруари не са им предоставени  нито предварително, нито непосредствено преди самата сесия, когато заседават постоянните комисии с една точка – бюджета на общината. „Не беше дадена и възможност на кметовете на кметства да упражнят правото си на съвещателен глас.”, поясниха жалбоподателите, които недоумяват действията на председателя на Общинския съвет. „За нас ограниченото ни право да правим повече предложения, а направените - да не се подлагат на гласуване е в противоречие със  закона и с принципите на демократичност, установени в правовата ни държава.”, категорични са общинските съветници.

Според жалбата решението за бюджета № 393/9.02.2018г. е изцяло незаконосъобразно, прието при грубо нарушение на процедурата.

20.02.2018