К О Н Г Р Е С

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТАТА, МЯСТОТО И ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА 49-ИЯ КОНГРЕС НА БСП

На основание чл. 31, ал. 2 и ал. 9 от Устава на БСП свиква заседание на 49-я конгрес на БСП на 28 октомври 2017 г., от 10,00 часа в Зала №1 на НДК, София  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. БСП - алтернатива за България.

Докладва: КОРНЕЛИЯ НИНОВА

2. Председателството на Съвета на ЕС - възможност за България.

Докадва.: СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

3. Бюджет 2018 - икономика, доходи, справедливост.

Докладва: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

Решението на НС е от 14.10.2017г.