БСП: МОН не е направило цялостен анализ за резултатите от първата година на действие на образователния закон

„До този момент МОН не е направило цялостен анализ за резултатите от първата година на действие на закона, а в същото време прилагането му породи множество въпроси, чието решаване зависи от нови промени в нормативната база”. Около тази теза се обединиха народните представители от „БСП за България” Драгомир Стойнев, Георги Гьоков и Донка Симеонова по време на дискусия „За делника на образованието”, проведена в Стара Загора и организирана от Областният съвет на БСП в града. По време на дискусията учители, директори, представители на местната власт, на обществени съвети, на различни образователни степени и граждани от 11-те общини в старозагорски регион обсъдиха проблемите, възникнали в практиката при прилагането на новия закон за предучилищното и училищното образование и наредбите, регламентиращи държавните образователни стандарти. Те предложиха да се изработи образователна карта за всяко населено място, която ще улесни въвеждането на задължителния едносменен режим на обучение в училище. Според тях е необходим и задълбочен анализ на населението, включващ и образователната  инфраструктура и институции в България.

Те подчертаха, че ще продължат да настояват за качествено образование, което да бъде приоритет за държавата. „Над 20 актуални питания и въпроси са отправени към министъра, свързани с новия закон, наредбите, грижата за училищата в малките населени места, за психологическите съветници и редица други. Ежедневно при депутатите постъпват нови сигнали, за трудноработеща  образователна система”, каза Донка Симеонова. Според нея въвеждането на цялостен нов подход е от изключителна необходимост за качественото образование, нужна е държавна политика, която да стане водеща за българското общество.

В дискусията учителите определиха механизма за съвместната работа на институциите по обхващане и задържане в училищата на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, като хаотичен. „Да повтарят класа онези ученици от първи до четвърти клас, които не са постигнали необходимите компетентности от учебната програма, ученикът или знае или не знае, не може дете, което пише и чете перфектно да се равнява с дете, което  не може да прочете дори заглавие”, аргументираха предложението си учители в начална степен, които изразиха недомислиците от учебния процес, създадени от новите нормативни постановки.

Близо 250 са издадените заповеди за тази учебна година, разказаха директори, които се борят с административната тежест, увеличила се многократно. „С какво да се занимава един ръководител и екипът му – образование, възпитание, да тушира агресията, да има индивидуален подход към колеги и деца, или да издава безброй заповеди”, посочиха училищни директори, които искат училищата им да създават успешен образователен процес. „Това без финанси не може да се реализира. Парите са основен въпрос за българското училище, но подходът към тази тема трябва да е свързан с цялостен анализ, който да включва редица параметри от годината на строеж на сградата, през броя ученици до учителските заплати”, смятат педагозите, които не желаят повече да се работи „на парче” в най-важната сфера на живота.

Обобщението и предизвикателствата в делника на българското образование ще бъдат представени на кръгла маса в навечерието на Деня на народните будители. За участие в кръглата маса ще бъдат поканени представители на образователната и академичната общност от цялата страна.