За Васил Самарски

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Роден е на 04 ноември 1969 г. в гр. Казанлък, кореняк-казанлъчанин.

МЕСТОЖИТЕЛСТВО - гр. Казанлък. Винаги е живял в родния си град.

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
1983 г. – Завършва с отличие училище „Георги Кирков” – Казанлък.
1988 г. - Завършва с отличие Средното специално художествено училище за сценични кадри – гр. Пловдив, където развива творческото си мислене и таланта си на организатор и лидер сред младите хора.
1988 г.- 1990 г. – Отбива редовната си военна служба в под. 28 550 – гр. Казанлък, Сухопътни войски.
1999 г. – Защитава с отличен дипломната си работа на тема „Бизнеспланиране” и завършва с магистърска степен УНСС – София, специалност “Икономика и управление на индустрията”.
Знания и умения придобива и чрез участия в международни проекти в сферата на местното самоуправление и законодателство; чрез самоусъвършенстване; чрез множеството контакти с национални и европейски институции и централи, както и от срещите си с ръководители на редица европейски градове. Последният европейски форум, в който участва, бе за млади политици - през м. май 2011 г. в Германия.


ПУБЛИКАЦИИ
Има публикации на тема “Бизнес планиране” в два учебника на УНСС, преведени на английски и френски езици - под ръководството на доц. д-р Кирил Тодоров.
Множество публикации – изказвания на форуми и интервюта, свързани с местното самоуправление и европейските практики, с развитието на икономиката, културата и медиите.

РАБОТА
1995 г. -  до настоящия момент - Председател на Народно читалище “Искра-1860” – Казанлък. Целият му живот е свързан с читалището, на чиято сцена се изявява от дете.


1998 г. - 2005г. -  Директор на Театър “Любомир Кабакчиев”, негов основател.


2005 г. - 2011г. -  Председател на Общински съвет-Казанлък, мандати 2003 г. – 2011 г.

2011г. - 2015г. - Председател на Групата общински съветници на БСП в Общински съвет-Казанлък
 

От 1.07.2013 - до 11 юли 2016г. -  Председател на Областния съвет на БСП - Стара Загора


БИЗНЕСНАЧИНАНИЯ
1991 г. – Създава в съдружие погребално бюро “Танатос” в Казанлък.
1992 г. – Създава в съдружие радио “Вис виталис” в Казанлък.
2007 г. – Създава в съдружие телевизия – Пресс ТВ – Казанлък.
Чрез реализацията на личните си бизнес-идеи е осигурил работа и развитие на много свои съграждани, повечето от които – млади хора, на които е доверил да ръководят тези дейности.

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
Обществените му ангажименти, като член на национални и регионални ръководни органи и като редови член, са част от живота му. Те са резултат от оказаното му обществено доверие вследствие успешната организационна и творческа работа в сферите, в които работи: 1. Член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България - НАПОС.
2. Член на Националното сдружение на общините в Република България – НСОРБ.
3. Член на Регионалната асоциация на общините „Тракия”.
4. Член на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.
5. Член на Управителния съвет на Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори – АБРО – VІ-ти мандат.
6. Член на Националната комисия за етика в електронните медии – ІІ мандат.
7. Председател на НЧ "Искра-1860" - гр. Казанлък и други.


В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Единственият председател в съвременния живот на общината с два мандата като председател на Общински съвет – Казанлък.
В продължение на 16 години натрупва изключителен опит в местното самоуправление и местното законодателство.
Общински съветник в Казанлък е 4 мандата, от 1995 г.
Член на Постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси, член и председател на Постоянната комисия по култура, информационни средства и вероизповедания, ръководител на Групата общински съветници от Коалиция “За България” /БСП и
член на Председателския съвет на Общинския съвет.

ПРИНОС КЪМ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Свежите му и практични идеи, новаторското му и мениджърско мислене, натрупаният опит и дългогодишната му работа в местния законодателен орган намират отражение във всички сфери на обществения, политическия и икономически живот в общината.
1. По негова инициатива се създава първият в България Общински съвет с електронно гласуване, което е в унисон с екологичните тенденции, спестява много разходи за хартия и прави работата на общинските съветници прозрачна и динамична. Този опит усвояват вече и други градове в страната и в чужбина.
2. Участва в законодателни инициативи, свързани с местното самоуправление в страната.
3. Инициатор и съавтор на Общинската програма „Живот и реализация на младите хора в община Казанлък”, като председател на ОбС мандат 2003 г.– 2007 г.
4. Успешно осъществява реформите в НЧ „Искра-1860” в годините на прехода, запазвайки традиционната му водеща роля в развитието на читалищната дейност в страната.
5. Поставя началото на професионален театър в Казанлък – Театър “Любомир Кабакчиев”, носител на много награди от международни и национални театрални конкурси и фестивали.
6. Авторитетно представя града и общината в националните асоциации и организации, в които членува.
7. Инициира редица практически действия за международен обмен в различни сфери между Казанлък и други градове в страната и извън нея.
8. Осъществява активна дарителска дейност, която не афишира.


ЛИЧНИ КАЧЕСТВА
Общителен, ерудиран, последователен и взискателен.
С широки интереси, насочени към политиката, икономиката, социалната сфера, медиите и културата.
Чете много, непрекъснато се самообразова. Добър оратор е.
Изключително трудолюбив – следва максимата „Колкото повече работиш, толкова повече можеш да работиш”. Няма работа, с която се е захванал и тя да не е свършена.
Има аналитичен ум. Способен е да организира и развива едновременно няколко важни дейности, спечелвайки за каузите си умни и работещи хора.
Притежава силна интуиция и умения бързо да взема решения.
Цени толерантността, добротата и милосърдието като човешки качества.
Вярва в Бог, в себе си и в хората, с които работи.